Potrzeby kobiet niewidzialne w polskich samorządach

Potrzeby kobiet niewidzialne w polskich samorządach

Potrzeby kobiet niewidzialne w polskich samorządach

Co czwarta Polka uważa, że włodarze polskich gmin i miast nie uwzględniają potrzeb kobiet tak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS i Kobiety w Centrum.

Pomimo wprowadzenia kwot na listach wyborczych, wciąż w polskim samorządzie rządzą głównie mężczyźni. Tymczasem większość mieszkańców stanowią kobiety. Pracownia IBRIS i Stowarzyszenie Kobiety w Centrum zapytali Polaków o to co jest dla nich najważniejsze w ich najbliższym otoczeniu. Jako najważniejsze zadanie samorządu w obszarze społecznym aż 92% Polaków wskazuje instytucje ochrony zdrowia, 85% placówki edukacyjne, na trzecim miejscu pojawiają się obiekty sportowe których wagę podkreśliło 79% badanych.

Na pytanie związane z infrastrukturą badani jako priorytety wskazali drogi, w szczególności dojazd do instytucji publicznych (89%), oznakowanie i widoczność przejść dla pieszych (87%) oraz komunikację miejską i gminną (81%).

Marcin Duma – prezes IBRIS: Wyniki naszego badania to istotna podpowiedź dla polskich samorządowców czym kierować się w ustanawianiu priorytetów zarządzania i dlaczego pewne decyzje nie przynoszą wyborczej premii.

Wynik badania wskazuje na istotne różnice w potrzebach kobiet i mężczyzn. W obszarze społecznym znacznie większą wagę kobiety przywiązują do wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży (aż o 16 p.p. więcej niż mężczyźni) oraz organizacji na rzecz praw kobiet. W zakresie infrastruktury największą różnicę widać w wadze miejsc wypoczynku (7 p.p. więcej wskazań ze strony kobiet) oraz siłowni plenerowych (9 p.p. więcej kobiety).

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”: Odpowiedzi jakie padają w naszym badaniu jasno wskazują, że wciąż brakuje w zarządzaniu polskimi miastami i gminami kobiecej perspektywy. Chcemy aby w efekcie naszych działań we władzach samorządowych znalazło się więcej kobiet, ale też by włodarze brali pod uwagę zróżnicowane potrzeby Polek i Polaków.

Według badania kobiety dużo większą wagę przywiązują do kwestii ochrony przyrody (o 7 p.p. niż mężczyźni) oraz dbania o wizerunek miasta i gminy (aż 10 p.p. więcej niż mężczyźni).

Paradoksalnie aż 56% wśród przebadanych mężczyzn uważa, że samorządowcy dostrzegają potrzeby kobiet, podobnego zdania jest już tylko 51% kobiet. Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2022 roku na grupie 1100 respondentów. Wyniki zostały zaprezentowane podczas panelu Zarządzanie różnorodnością jako sposób na rozwój gmin i miast. Dlaczego kobiety w samorządzie są niezbędne? podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Tylko w 12% polskich gmin rządzą kobiety. Największą grupę Pań można znaleźć w gminach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, gdzie kobiety stanowią 1/3 radnych.

Kontakt:

Magdalena Sobkowiak – Kobiety w Centrum – biuro@kobietywcentrum.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *